Als werkgeversfederatie, groepeert C.B.I. (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) kristelijke privé-verzorgingsinstellingen zonder winstoogmerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Coördinatie van Brusselse Instellingen

voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg

De Frélaan, 206, 1180 Brussel

Presentatie

Onze medewerkers

Raad van Bestuur