Als werkgeversfederatie, groepeert C.B.I. (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) kristelijke privé-verzorgingsinstellingen zonder winstoogmerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Coördinatie van Brusselse Instellingen

voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg

secretariat@cbi-bruxelles.be

02/644.06.14 | Fax 02/644.01.09

Presentatie

Onze medewerkers

Raad van Bestuur

Groepen

César Franckstraat, 33 - 1050 Elsene

Routebeschrijving

 

Voor onze leden

Private toegang : nota's, officieuse coordinaties, enz...